Cum vă putem ajuta ?

Drept civil

  • litigii având ca obiect răspunderea civilă contractuală şi răspunderea civilă delictuală ;
  • litigii având ca obiect neexecutarea contractelor;
  • apărarea şi constituirea drepturilor de proprietate privată şi a dezmembrămintelor dreptului de proprietate: servitute, superficie, uzufruct;
  • cereri de modificare şi rectificare de carte funciară;
  • contestare în faţa instanţelor de judecată a hotărarilor privind exproprierea de utilitate publică şi recuperare a daunelor materiale cauzate în urma procedurii de expropriere pentru cauze de utilitate publică;
  • procese de divorţ şi partaj;
  • exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor şi stabilirea programului de vizită;
  • numirea de tutore şi curator;
  • obţinere ordin de protecţie;
  • materie succesorală;

Contact

Email

office@vincitlex.ro

Telefon

0748915409

0724506385

Contactează-ne

5 + 8 =